top of page

Lapsetkin kaipaavat yhteenkuuluvuuden tunnetta: “Tämä on meidän päiväkoti”

Helsinkiläisessä Päiväkoti Versossa jokainen lapsi saa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Johtaja Sonja Lindholm uskoo, että lapsi oppii menemään rohkeasti uusiin tilanteisiin ja kehittämään sosiaalisia taitojaan vain harjoittelemalla. Varhaiskasvatuksen ohella ryhmässä toimimisen kokemuksia voidaan saada esimerkiksi tilapäisessä päiväkotihoidossa tai kerhossa.


Päiväkoti Verso on tarjonnut varhaiskasvatuksen ohessa myös kerhotoimintaa lähialueensa perheille.


“Lapset turhautuvat helposti, etenkin jos pienemmät sisarukset vievät vanhempien huomion. Kerho tai päiväkoti saattaa olla se tärkeä oma juttu, joka tuo positiivisia kokemuksia. Myös satunnaisempi hoito ryhmässä voi tarjota tällaisen yhteenkuulumisen kokemuksen”, sanoo toimitusjohtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja Sonja Lindholm.


Kolme kertaa viikossa järjestetty kerho otettiin niin hyvin vastaan, että moni lapsista jäi vakituiseen hoitoon. Tällä hetkellä kerhoa ei järjestetä, mutta jatkossa tilapäiset vapaat hoitopaikat ilmoitetaan Zildrenin online-alustan kautta.


Lapset osaksi yhteiskuntaa


Versolla on hyviä kokemuksia kerhotoiminnan ja vakinaisen hoidon yhdistämisestä.


“Kerhossa käyneet lapset odottivat aina innolla seuraavaa kertaa. Vakilapsemme olivat kävijöistä aivan yhtä iloisia: he kyselivät usein, että joko on kerhopäivä. Lasten ystävystymistä oli ilahduttavaa seurata”, Sonja kertoo hymyillen.


Sonjan mielestä lapsia ei tulisi pitää yhteiskunnasta irrallisena saarekkeena. Hän muistuttaakin, että jo Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu yhteiskunnan moninaisuus: “Me jätetään jotain tärkeää opettamatta, jos ei opeteta uusien mukaan tuloa. Pistämme muutoin lapsen kovin pienillä eväillä maailmaan.”


Johdon tehtävä huolehtia resurssoinnista


Tilapäisen hoidon tarjoaminen päiväkodeissa yhdistettynä resurssien vähyyteen on herättänyt keskustelua. Nykyään käytetään paljon sijaisia ja henkilökunta on ollut monissa paikoissa väsynyttä.


Sonjan näkemyksen mukaan on johdon tehtävä huolehtia siitä, ettei henkilöstö ylikuormitu ja lapsille voidaan tarjota aina positiivinen hoitokokemus.


“Päiväkotien pitää ymmärtää, milloin ryhmä on liian kuormittunut ja silloin tilapäisiä hoitoaikoja ei pidä laittaa arjolle. Moni asia on kuitenkin asenteesta kiinni. Me voimme ja haluamme tarjota lapsille turvallisen ympäristön muuttujista riippumatta”, Sonja toteaa.


Lapsen sopeutumista voidaan tukea


Lapsen vieminen uuteen ympäristöön saattaa jännittää yhtä lailla vanhempaa kuin lasta. Sonjan kokemuksen mukaan lasta tulisi aina valmistella tilanteeseen. Jos hoitopaikka on esimerkiksi kodin lähellä, voidaan kävelymatkaa harjoitella etukäteen tehden se tutuksi.


“Lapselle kannattaa kertoa etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Pienet asiat, kuten oma reppu tai tuttu lelu, ovat todella tärkeitä. Päiväkodin päässä taas on opettajien ammattitaitoa saada lapselle tervetullut olo. Esimerkiksi myös tilapäiseen hoitoon tuleville oleva vakinaulakkopaikka tai jokin tuttu leikki voivat auttaa sopeutumisessa”, Sonja kuvailee.*Julkaistu asiakasyrityksen verkkosivustolla alkuvuodesta 2020

Recent Posts

See All

Kaupallinen johtaja vahvistamaan Cuuman kasvua

Cuuma on monikanavaisiin asiakaspalveluratkaisuihin erikoistunut yritys, joka on 15 vuoden aikana ehtinyt auttaa yli tuhatta suomalaista yritystä kehittämään parempia asiakaskokemuksia. Insinöörivetoi

Comments


bottom of page